Opleiding

Opleidingen en kosten

Harmonie St. Petrus heeft een eigen muziekopleiding voor zowel kinderen als volwassenen. Kinderen kunnen al op een jonge leeftijd beginnen met blokfluitles.  De blokfluitles wordt door de Harmonie georganiseerd in samenwerking met basisschool  De Triangel. Op deze manier leren kinderen  op een leuke, ontspannen manier de grondbeginselen van het maken  van muziek. Zodra wordt overgestapt op een instrument  worden de lessen verzorgd  door professionele docenten.  Momenteel wordt door professionele docenten les gegeven op de volgende instrumenten : dwarsfluit, piccolo, hobo, klarinet, saxofoon, trompet, hoorn, euphonium, slagwerk en blokfluit.

Harmonie St. Petrus wil een toegankelijke, laagdrempelige vereniging zijn met een belangrijke sociale functie, waarbij de muzikale vorming van (jeugd)leden een hoge prioriteit heeft. Om deze reden doen wij er alles aan om de eigen bijdrage in de kosten van de opleiding zo beperkt mogelijk te laten zijn.  Mede dankzij de financiële ondersteuning door het Initiatiefcomite “Vrienden van Harmonie St. Petrus” slagen wij er nog steeds in een muzikale opleiding mogelijk te maken tegen zeer beperkte kosten voor de leerlingen of hun ouders.

Voor wat betreft het lesgeld maken we onderscheid tussen blokfluitleerlingen en leerlingen en  tevens leden van het harmonie-orkest en de drumband.

Blokfluitleerlingen :

De blokfluitles bestaat uit 10 weken klassikaal in groep 4 en daarna optioneel 10 weken les na schooltijd voor de leerlingen die dat willen. De lessen onder schooltijd worden betaald door de school, het lesgeld voor lessen na schooltijd bedraagt €40,00 incl. blokfluit.

Leerlingen en tevens leden van het harmonie-orkest en de drumband :

Alle leden van de vereniging die les krijgen op een instrument  betalen hiervoor lesgeld. Dit lesgeld staat los van de normale contributie ad Euro 153,00 en bedraagt Euro 175,00 per kalenderjaar per leerling. Leden die les krijgen betalen dus contributie en lesgeld (dus Euro 153,00 plus Euro 175,00).

In principe zijn er drie mogelijkheden om de verschuldigde bedragen te betalen :

1. Contante betaling ineens aan het begin van het jaar,
2. Betaling per bank of giro ineens aan het begin van het jaar,
3. Automatische afschrijving per jaar, half jaar, kwartaal of maand.