Comité Vrienden

Initiatiefcomite “Vrienden van Harmonie St. Petrus”.

Het Initiatiefcomité “Vrienden van de Harmonie St. Petrus” is in 1995 opgericht. Op dit moment bestaat de “Vriendenclub” uit ongeveer 105 Vrienden en Vriendinnen. Dit is een grote groep sympathisanten die jaarlijks een behoorlijk geldbedrag bijeenbrengt ten gunste van de Harmonie. De jaarlijkse bijdrage van de Vrienden wordt door de Harmonie aangewend om de opleiding van jonge muzikanten te financieren en te professionaliseren. De resultaten daarvan zijn binnen de Harmonie duidelijk te zien. Wij hebben nu 11 leerling muzikanten die een goede opleiding krijgen. De continue vorderingen van de leerlingen binnen het korps en de goede resultaten tijdens de jaarlijkse voorspeeldagen zijn voor het Initiatiefcomité “Vrienden van Harmonie St. Petrus” een stimulans om voort te gaan op de ingeslagen weg, nl. het zoeken naar nieuwe “Vrienden en Vriendinnen “ van Harmonie St. Petrus en het aanboren van nieuwe financiële bronnen ten behoeve van de jeugdopleiding binnen de vereniging.

Mensen en bedrijven met een muzikaal hart die de doelstellingen van het Initiatiefcomité “Vrienden van Harmonie St. Petrus” willen ondersteunen zijn uiteraard van harte welkom en kunnen zich aanmelden als “Vriend of Vriendin”. Een lidmaatschap van de “Vrienden” van de Harmonie vraagt een jaarlijkse dotatie van Euro 50,00. 

De “Vrienden” komen niet alleen uit Gulpen, maar ook uit o.a. Maastricht, Helmond, Loenen, Utrecht en zelfs uit België.

Jaarlijks vinden er twee vergaderingen plaats met het bestuur van Harmonie St. Petrus. Tijdens deze vergaderingen wordt met het bestuur van gedachten gewisseld over alle lopende activiteiten binnen de vereniging aangaande de jeugdopleiding, de wijze van financiering en de besteding van de jaarlijkse dotatie van de “Vrienden” van de Harmonie.

Bent U geïnteresseerd en wilt u ook “Vriend” worden ?
Neem dan contact op met een van de bestuursleden van het Initiatiefcomite “Vrienden van Harmonie St. Petrus” door een bericht te sturen aan “vriendenharmoniegulpen@outlook.com”.
Wij zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw steun.

 

Bestuur Initiatiefcomité “Vrienden van Harmonie St. Petrus”    
Voorzitter/Secretaris: Carine Wouters-Debougnoux  
Penningmeester : Gaby Bours  
Algemeen bestuursleden: Paul Rutten  
  Ginette Debougnoux-Laval