Harmonie-okest

Bij de oprichting van de Harmonie is als doel geformuleerd  het beoefenen van de instrumentale muziek, het organiseren van muzikale en culturele evenementen, het opluisteren van optochten en feesten en het geven van eigen concert- en muziekavonden.  Er wordt veel aandacht besteed aan een voortdurende verbetering van het muzikale niveau.IMG_3675

Vanaf de oprichting in 1993 tot  en met 2006 lag de muzikale leiding van het harmonie-orkest in handen van Louis Hensgens. Louis  had de taak de twee verenigingen welke in 1993 fuseerden tot Harmonie St. Petrus, muzikaal naar elkaar toe te laten groeien. Daarin is hij zeer succesvol geweest.

 

Vanaf 2007 staat het harmonie-orkest  onder  leiding van Harrie Broun. Zie hierna onder “Muzikale leiding”.  Onder leiding van Harrie heeft het harmonie-orkest  de muzikale progressie weten door te zetten.
Sinds de oprichting heeft  Harmonie  St. Petrus vele positieve momenten gekend. Hieronder vallen  o.a. de themaconcerten die er georganiseerd werden, alsmede de behaalde successen op bondsconcoursen.

Het harmonie-orkest telt op dit moment ongeveer 45  actief musicerende leden. Er zijn ongeveer 29 (jeugd)leden in opleiding.  Zoals bij vrijwel alle muziekverenigingen worden wij ook geconfronteerd met een dalend  ledenaantal.  Daarom is het belangrijk dat het harmonie-orkest regelmatig nieuwe aanwas krijgt  van jeugdleden  die na  het Jeugdorkest mogen doorstromen naar het harmonie-orkest.

Het harmonie-orkest  repeteert op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het verenigingslokaal Cafe Paddock.