Commissie’s

Muziekcommissie :
De Muziekcommissie van Harmonie St. Petrus adviseert de dirigent t.a.v. de repertoirekeuze van het harmonie-orkest. Tevens adviseert zij het bestuur over de muzikale invulling van concerten en stelt zij het repetitieschema vast per concert. De Muziekcommissie draagt zorg voor het inrichten en beheren van het muziekarchief en zij schaft, in overleg met het bestuur, nieuwe partituren aan. T.a.v organisatorische aspecten van concerten ondersteunt de Muziekcommissie het bestuur.

De Muziekcommissie is als volgt samengesteld :
•voorzitter : Arjan Hamers (e-mail : arjan@famham.nl)
•leden : Harrie Broun (dirigent Harmonie orkest), Rene Fischer (instructeur drumband), Egon Schreuder, Angela Diana, Franss Quodbach, Miriam Rossing

 

Jeugdcommissie :
De Jeugdcommissie coördineert de gehele opleiding van de vereniging, incl. de blokfluitopleiding. De Jeugdcommissie bevordert de instroom van nieuwe jeugdleden o.a. door een intensief contact met de basisschool. Verder onderhoudt zij contacten met de jeugdleden, hun ouders en docenten. Deelname van jeugdleden aan solistenconcoursen wordt gecoördineerd door de Jeugdcommissie. Stimuleren van spelen in ensembles en de begeleiding van het jeugdorkest, het organiseren van concerten en optredens vor het jeugdorkest en ensembles en het zorg dragen voor een verantwoordde doorstroming van leerlingen naar het jeugdorkest behoort eveneens tot de verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie. Datzelfde geldt voor het adviseren van het bestuur waar het het aanstellen / vervangen van docenten betreft. Tenslotte houdt de Jeugdcommissie toezicht op de kwaliteit van het muziekonderwijs.

De Jeugdcommissie is als volgt samengesteld :
• voorzitter : Nathalie Fischer
• leden : Florence Loomans-Schreuder, Loes Meijs-Hutschemaekers

 

Activiteitencommissie :
De Activiteitencommissie houdt zich bezig met de agenda van niet muziekgerelateerde activiteiten, bijvoorbeeld donateurs actie, verkoop van loten, feestavonden, Patroonsfeest, barbecues, wandelingen, fietstochten, uitstapjes, kerstvieringen etc., etc.. Zij organiseert activiteiten die niet van muzikale aard zijn zoals de hiervoor genoemde sociale- en fondswervende activiteiten en rapporteert daarover aan het bestuur. Verder draagt zij zorg voor adequate ledenparticipatie bij de organisatie en uitvoering van niet muziek gerelateerde activiteiten. De Activiteitencommissie onderhoudt nauw contact met de Jeugdcommissie en het bestuur en zij is verantwoordelijk voor het contact met het Steuncomité en coördineert de activiteiten van het Steuncomité.

De Activiteitencommissie is als volgt samengesteld :
•voorzitter : Cora Wierts
•leden : Hub Schreuder