Algemeen

Harmonie St. Petrus uit Gulpen is een relatief jonge vereniging. De officiële oprichtingsdatum is 23 oktober 1993. Echter de geschiedenis van  Harmonie St. Petrus gaat veel verder terug. Harmonie St. Petrus is nl. in 1993 tot stand gekomen door een  fusie van de Harmonie van Gulpen (opgericht in 1865) en Harmonie Crescendo (opgericht in 1957). Als naam voor de gefuseerde Harmonie werd in 1993 gekozen voor St. Petrus, de patroonheilige van Gulpen, die al van oudsher het vaandel van de Harmonie van Gulpen sierde. De verenigingskleur is groen , de kleur van de lente, waarmee we in 1993 de nieuwe start wilden symboliseren.

Harmonie

Harmonie St. Petrus heeft sinds haar oprichting bij diverse concoursen een aantal mooie prijzen in de wacht gesleept.
Harmonie St. Petrus heeft een groot draagvlak in de Gulpense gemeenschap. De Harmonie wil een toegankelijke, laagdrempelige vereniging zijn met een belangrijke sociale functie. De muzikale vorming van (jeugd)leden heeft een hoge prioriteit. Er wordt gestreefd naar een voortdurende verbetering van het muzikale niveau van de Harmonie waardoor enerzijds met succes kan worden deelgenomen aan concert- en muziekavonden, muziekconcoursen en bondswedstrijden en anderzijds ruimte is voor het op een plezierige wijze samen muziek maken bij minder prestatieve evenementen.