Overlijden Erelid Hub Hacking

Woensdag 12 april overleed in de leeftijd van 83 jaar ons Erelid Hub Hacking.

Hub was van 1957 tot 1985 bestuurslid van harmonie Crescendo. In 1993 fuseert harmonie Crescendo met de harmonie van Gulpen tot de huidige harmonie St. Petrus. Voor en na deze fusie vervulde hij van 1978 tot 2011 de functie van muziekarchivaris en is daarmee verantwoordelijk voor de partituren en muziekboekjes voor de muzikanten.

Wij wensen Agnes, Marlies, Pierre, Math en hun naaste familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

De Avondmis zal worden gehouden op Dinsdag 18 april om 19:00 uur In de dekenale kerk te Gulpen waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Gemeentelijk muziektreffen

Zondag was het jaarlijks muziektreffen, dit jaar georganiseerd door Harmonie St. Agatha uit Eys. Het evenement werd gehouden in het gemeenschapshuis van Partij.   

Harmonie St.Petrus heeft zich weer van zijn beste kant laten zien en opende met de “Europa mars” vervolgens werd “Third Suite” gespeeld en beoordeeld. Hierna werd “Charles Chaplin” uitgevoerd en er werd geeindigd met de pasadoble “Puenteareas”  

Quizavond

Vrijdagavond was de quiz-avond. Na lang voorbereiden hebben Cindy en Bertielle een mooie muziekquiz samen gesteld, de deelnemers werden in 5 groepen verdeeld. De sfeer zat er goed in.Het winnende Team 2; De zoute Sjtengels

Continue reading

Jeugdleden hebben goed gescoord op beide jeugdsolistendagen

op zaterdag 1 april was Gulpen het jeugdsolistenconcours alle deelnemende jeugdleden van St. Petrus kregen een eerste prijs. ook kregen enkele leden een beker:

In de leerlingen afdeling kreeg Iris van Oirschot op klarinet een gedeelde 3e prijs.

In de jeugdafdeling kreeg Lune Lahaije een 3e prijs op klarinet en de eerste prijs in deze afdeling ging naar Nigel Schreuder op Alt Sax.

In de 5e afdeling ging de 2e prijs naar Gavin Bours.

Solistenconcours Banholt

op zondag 2 april was er het jeugdsolistenconcours in banholt.   hieraan namen Nigel Schreuder op alt sax en Lune Lahaije op klarinet deel. Nigel kreeg met 46 punten een eerste prijs en Lune met 52 Punten een eerste prijs met lof der jury.  Lune kreeg dan ook de eerste prijs in de jeugdafdeling

Uitslagen Jeugdsolistenconcours 2017

Harmonie St. Petrus Organiseert zaterdag 1 april van 11:00 tot 20:00 uur het Jeugdsolistenconcours,
dit wordt gehouden in de Toeristenkerk, Rosstraat 5 in Gulpen.
Jeugdleden van diverse Muziekverenigingen in de Gemeente Gulpen-Wittem zullen hieraan deelnemen en worden beoordeeld door Jurylid J. Stoffels.

Hier vindt u een Sfeerimpressie en kunt u de uit de uitslagen volgen van ons Jeugdsolistenconcours.

Continue reading

Carnaval 2017

Ook dit jaar was de harmonie weer present in de optocht.

Ellen Jongen benoemd tot Erelid

Op vrijdag 13 januari 2017 werd de jaarvergadering van onze harmonie gehouden. Na afloop van de vergadering werden Jean Schrijnemakers en Ellen Jongen in het zonnetje gezet bij gelegenheid van hun afscheid. Ellen Jongen werd, uit erkentelijkheid voor haar jarenlange inzet als secretaris, benoemd tot erelid. Continue reading

Kerstnachtgroep

Traditiegetrouw gaan in de kerstnacht een groepje muzikanten de straat op. tot diep in de nacht klinken de kerstklanken door de straten van Gulpen en zijn gehuchten.

Wafel en popcorn verassing

Vandaag werden de muzikanten na de repetitie verrast met vers gebakken wafels en popcorn. Huub en Cora: bedankt voor jullie traktatie!!!

 

Serenade Zuid Limburgse golfclub Wittem

Vandaag, maandag 12 september, verzorgde onze harmonie een muzikaal intermezzo bij Zuid Limburgse golfclub Wittem. dit was ter afsluiting van een internationale golfwedstrijd.