Overlijden Erelid Hub Hacking

Woensdag 12 april overleed in de leeftijd van 83 jaar ons Erelid Hub Hacking.

Hub was van 1957 tot 1985 bestuurslid van harmonie Crescendo. In 1993 fuseert harmonie Crescendo met de harmonie van Gulpen tot de huidige harmonie St. Petrus. Voor en na deze fusie vervulde hij van 1978 tot 2011 de functie van muziekarchivaris en is daarmee verantwoordelijk voor de partituren en muziekboekjes voor de muzikanten.

Wij wensen Agnes, Marlies, Pierre, Math en hun naaste familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

De Avondmis zal worden gehouden op Dinsdag 18 april om 19:00 uur In de dekenale kerk te Gulpen waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.