Jubileumdag Zaterdag 27 oktober

Deze dag vieren we het 25 jarig bestaan van onze verenging.

Om 14:00 uur is er een Heilige mis die opgeluisterd wordt door onze harmonie. Aansluitend zal er een muzikale rondgang zijn door Gulpen.

Na het planten van een boom 25 jaar geleden op de hoek van de Rijksweg – Ingbergrachtweg (Westelijke entree Gulpen). zal thans de 2e St. Petrusboom worden geplant, en wel bij de Oostelijke entree, nabij zorginstelling Klein Gulpen.

Om 17:30 uur zal er een koffietafel zijn en een interne huldiging.

Ter ere van het 25 jarig bestaan en de jubilarissen Peter Schreuder (40 jaar), Astrid Pelzer-Zenden, Ina Savelberg, Math Savelberg, Leo Savelberg (allen 50 jaar), en Hub Schreuder (60 jaar) zal er een om 19:30 uur een receptie plaatsvinden.

En aansluitend zal er een feestavond zijn met gezellig muziek.