In memoriam Mathieu Debougnoux

Math DebougnouxOp donderdagmiddag 19 februari jl., bereikte ons het bericht dat ons erelid Mathieu Debougnoux, na een klein jaar van ongelijke strijd te hebben geleverd tegen zijn ongeneeslijke ziekte, is gestorven.

Van 1966 tot eind 1993 was Mathieu voorzitter van harmonie Crescendo. Ruim 27 was hij het gezicht van Crescendo. Als voorzitter van harmonie Crescendo was Mathieu’s vurigste wens te komen tot één mooie harmonie in Gulpen. 1993 was voor Mathieu dan ook een zeer memorabel jaar. Hij kon zijn geluk niet op toen de fusie van beide muziekgezelschappen tot onze huidige harmonie St. Petrus een feit was. Ook na de fusering bleef Mathieu actief en nauw betrokken bij de harmonie.De inkt van de oprichtingsacte van Harmonie St. Petrus was nauwelijks droog of er werden plannen gesmeed voor het oprichten van een steuncomité dat zich moest gaan toeleggen op het motiveren en stimuleren van particulieren en bedrijven om jaarlijks een financiële bijdrage te doneren, speciaal voor het financieren van de Jeugdopleidingen. Want een harmonie zonder jeugd heeft geen bestaansrecht was altijd het devies van Mathieu.